Tầm nhìn

Legacy định hướng sẽ phát triển thành Tập đoàn Kinh kế tư nhân hàng đầu trong nước và khu vực trong các lĩnh vực:

Thương mại - Dịch vụ – Công nghiệp – Công nghệ.

 

Sứ mệnh

Kiến tạo Cuộc sống Đẹp cho người Việt.

Không chỉ mang lại giá trị về mặt kinh tế, mục tiêu của Legacy chính là kiến tạo nên một hệ sinh thái đa ngành nghề nhằm kiến tạo cuộc sống Đẹp cho mọi người.